TẦM NHÌN

Công ty cổ phần Tư vấn phát triển và Thương mại Phúc Lâm (PHUC LAM C&C) là doanh nghiệp cung ứng chuyên nghiệp các sản phẩm tiêu dùng sạch, an toàn và có giá trị cao tới Khách hàng.

SỨ MỆNH

Tìm kiếm, kiểm nghiệm và lựa chọn kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu và đảm bảo sức khỏe của Khách hàng.
Phát triển các sản phẩm tiêu dùng mới theo tiêu chí sạch, an toàn và chất lượng phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

MỤC TIÊU

Phục vụ hiệu quả nhu cầu và lợi ích của Khách hàng.
Phát triển và mở rộng nhóm Khách hàng thân thiết.
Con người là trung tâm và là mục đích của mọi sự phát triển.
Văn hóa doanh nghiệp là sự trung thực, khiêm tốn và chân thành, luôn chia sẻ, tương trợ lẫn nhau để cùng phát  triển, là nơi trao gửi  niềm tin tích cực của CBNV, Đối tác và Khách hàng.
Không ngừng học hỏi, đổi mới để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của Khách hàng

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Thiện Tâm là kim chỉ nam cho việc lựa chọn và phát triển Sản phẩm.
Thành Ý là nền tảng để tạo lập chất lượng Dịch vụ cho Khách hàng.
Giá Trị Thực là sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng Sản phẩm, Dịch vụ do Công ty cung cấp.